Συνάντηση με τους Επιστήμονες

Στα πλαίσια του προγράμματος του Μουσείου “Συνάντηση με τους Επιστήμονες”  πραγματοποιείται το Σάββατο, 11.30 στην αίθουσα “Ασπροπάρης” του Μουσείου, σεμινάριο μανιταρογνωσίας. Εισηγητής θα είναι ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ερευνητής μυκοχλωρίδας και πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλαδός.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΣ

Ανακαλύψτε Tα Θηλαστικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θηλαστικά

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΣ

Ανακαλύψτε Tα Πουλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πτηνά

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΣ

Ανακαλύψτε Tα Μανιτάρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μανιτάρια