Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών


Η φιλοσοφία μας

Ο ρόλος ενός μουσείου Φυσικής Ιστορίας είναι πολλαπλός. Στηρίζεται σε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι συνθέτουν τη φιλοσοφία του και τους λόγους υπαρξής του. Οι στόχοι μας είναι :

 

  • Η δημιουργία, διατήρηση και ανάδειξη συλλόγων που θα συμβάλουν στη μελέτη και διαφύλαξη της φυσικής μας κληρονομιάς.
  • Η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, μέσα από την εγκυρότητα και διάχυση της γνώσης, που εγγυάται η συνεργασία με καταξιωμένους επιστημονικούς φορείς, μουσειοπαιδαγωγούς και Πανεπιστήμια.
  • Η επιστημονική αξιοποίηση των συλλογών και η συμμετοχή σε μελέτες σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου.
  • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκδοτικών δραστηριοτήτων καθώς και η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών, σχετικά με τα φιλοξενούμενα είδη.
  • Η διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων σχετικά με το περιβάλλον, καθώς και δραστηριοτήτων που φέρνουν τον άνθρωπο σε επαφή με τη φύση και την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της.

Υποστηρίξτε το Μουσείο μας

Γίνετε υποστηρικτές του Μουσείου μας και αποκτήστε μοναδικά προνόμια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διάθεση χώρων

Χρησιμοποιείστε το χώρο του Καφέ μας για τη δική σας εκδήλωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ