Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνεργασίες


Η ανταπόκριση του μουσείου στους στόχους του επιβάλλει την πολύπλευρη συνεργασία του με επιστημονικούς, αλλά και τοπικούς φορείς.
Η μέθεξη αυτών των φορέων στα πλαίσια του Μουσείου, διασφαλίζει και την εγκυρότητα της παρεχόμενης γνώσης, αλλά και την αποτελεσματική συμβολή στην επίλυση προβλημάτων του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου και των Μετεώρων.

Το Μουσείο έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ επίκεινται συμφωνίες και με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπως των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης.
Πρόσφατα έχει υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας με το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, καθώς και το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του αντίστοιχου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Στις προθέσεις μας επίσης, είναι η συνεργασία με άλλα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη και η ανάπτυξη ιδιαίτερων σχέσεων με αντίστοιχα Μουσεία Μανιταριών του εξωτερικού.
Τέλος αυτονόητη είναι η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, όταν πρόκειται για την ανάπτυξη ιδιαίτερων δραστηριοτήτων του Μουσείου (ΑμεΑ κ.λ.π.)


Διάθεση χώρων

Χρησιμοποιείστε το χώρο του πολυχώρου μας για τη δική σας εκδήλωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποστηρίξτε το Μουσείο μας

Γίνετε υποστηρικτές του Μουσείου μας και αποκτήστε μοναδικά προνόμια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ