Ομαδική Ξενάγηση

Το Μουσείο οργανώνει ξεναγήσεις για ομάδες επισκεπτών, σχολικές τάξεις του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, φοιτητές, ή άλλες ειδικές ομάδες. Μέσα από τις περιηγήσεις οι επισκέπτες γνωρίζουν καλύτερα τα εκθέματα του μουσείου, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και τα επιμέρους οικοσυστήματα του. Για την ομαλή λειτουργία του Μουσείου οι ξεναγήσεις θα προγραμματίζονται μετά από επικοινωνία μαζί μας.

Ατομική Ξενάγηση

Το Μουσείο διαθέτει σύστημα ξενάγησης, σε Ελληνικά και Αγγλικά, με QR κωδικούς. Μπορείτε να σκανάρετε τους QR κωδικούς, που θα βρείτε σε κάθε διόραμα, χρησιμοποιώντας το smartphone ή το tablet σας και να διαβάσετε πληροφορίες για τα εκθέματα.

Προγραμματίστε την ξενάγησή σας:

E-mail: info@meteoramuseum.gr
Τηλέφωνο: 2432024959

Σχολικές Επισκέψεις:

Για τις σχολικές επισκέψεις, το εισιτήριο είναι 3 ευρώ ανά μαθητή.