Σούπες & μίγματα με μανιτάρι

Oι σούπες και τα μείγματα μανιταριών του Μουσείου είναι απο- τέλεσμα πολλών και επίπονων πειραματισμών, προκειμένου να καταλήξουμε σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, γευστικής επάρκειας και μεγάλης διατροφικής αξίας. Οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία των προϊόντων αυτών είναι απλοί:

• Η εύκολη και γρήγορη χρήση τους, ακόμα και από τους πλέον ερασι- τέχνες μαγείρους.

• Η ύπαρξη έτοιμων μειγμάτων ή σουπών, με κυρίαρχη τη γεύση και το άρωμα του μανιταριού, γεγονός που επιτυγχάνεται με τη χρήση απο- ξηραμένων μανιταριών ή πούδρας μανιταριών.

• Η εύρεση των σωστών αναλογιών, οι οποίες ενισχύουν δραστικά τη διατροφική τους αξία.

Showing all 9 results