Σχολικές Επισκέψεις


Η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, η γνώση για τους κινδύνους του περιβάλλοντος και κάθε οικοσυστήματος που το απαρτίζει, αποτελούν βασικό στόχο της εκπαιδευτικής δράσης του Μουσείου.

 

Η ενίσχυση της ανάγκης διαφύλαξης του φυσικού μας πλούτου, η ευαισθητοποίηση και η κατανόηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται στο περιβάλλον, μέσα από δράσεις που συνδυάζουν την συμμετοχή και την ψυχαγωγία, με την πληροφορία και την εκπαίδευση, συνιστούν βασικό κανόνα των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών του Μουσείου.

Ως εκ τούτου, το Μουσείο είναι ανοιχτό σε κάθε συνεργασία, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθηγητές, φοιτητές, μαθητές και μουσειοπαιδαγωγούς για την επεξεργασία και υλοποίηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.

Για την ομαλή λειτουργία του Μουσείου, αλλά και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, πρέπει να κλείνονται συγκεκριμένα ραντεβού.
Πληροφορίες

Υπεύθυνη: κα Παπακώστα Ελευθερία

Τηλ: 24320-24959
e-mail: info@meteoramuseum.gr


Εκπαιδευτικά Προγράμματα


Για να ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου επισκεφτείτε τη σελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων: www.meteoramuseum.edu.gr