Ερευνητικό Κέντρο Μουσείο Μετεώρων

Έρευνα


Συστατικό στοιχείο και βασικό στόχο κάθε Μουσείου Φυσικής Ιστορίας αποτελεί η έρευνα για την καταγραφή, τη μελέτη, τη συλλογή και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας.

 

Η επίδραση που ασκεί ο άνθρωπος στο περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση και προστασία του, αποτελούν σημαντικά πεδία ερευνητικής δραστηριότητας.

 

Σοβαρές προκλήσεις για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, αποτελούν τα ορεινά συμπλέγματα της ευρύτερης περιοχής, και ιδιαίτερα εκείνο της Πίνδου. Η τεράστια βιοποικιλότητα, η ευαίσθητη δομή των οικοσυστημάτων, αλλά και ο ιδιαίτερα ξεχωριστός χώρος των μανιταριών συνθέτουν ένα τεράστιο πεδίο έρευνας για το Μουσείο.

 

Η εγκυρότητα αυτής της δράσης επιτυγχάνεται μέσα από συνεργασίες. Τα Πανεπιστήμια, οι επιστημονικοί φορείς, οι τοπικοί φορείς και ιδιαίτερα οι σύλλογοι και οι Μανιταρόφιλοι της Ελλάδας, αποτελούν για το Μουσείο σταθερές, πάνω στις οποίες στηρίζεται κάθε ερευνητική προσπάθεια.

 

Οι έρευνες αυτές, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το περιβάλλον, αλλά αποτελούν και βασική συνιστώσα για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εκδοτικών δραστηριοτήτων του Μουσείου.

 

Τέλος οι συλλογές, αποτελούν σημαντικό πεδίο επιστημονικής μελέτης αλλά και αρχείο πληροφοριών για σχετικές ερευνητικές δράσεις.


Πληροφορίες


Τηλ: 24320-24959
e-mail: info@meteoramuseum.gr