Κοινή Γερακίνα

Buteo buteo adult white phase
Κοινή Γερακίνα

 

Η γερακίνα είναι από τα πιο κοινά αρπακτικά στην Ελλάδα. Συναντάται σε ποικιλία βιοτόπων χρειάζεται όμως τουλάχιστον κάποιες συστάδες δέντρων για φώλιασμα και κούρνιασμα –ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι παρυφές δασών ή ένα μωσαϊκό ανοιχτής περιοχής και δάσους.

Η κοινή γερακίνα τρέφεται με ποντίκια, πουλιά, ερπετά και αμφίβια. Αναπαράγεται σε δάση ή δέντρα που βρίσκονται κοντά σε ανοιχτές εκτάσεις.

Γνωρίστε τα πτηνά μας

Λευκοκέφαλος θαλασσαετός


Λαγόποδας


Λεπτομύτα