Τραγέλαφος

Ο τραγέλαφος (Tragelaphus scriptus) είναι η πιο πλατιά εξαπλωμένη αντιλόπη στην υπο-σαχάρια Αφρική και συναντάται σε βροχερά δάση, ορεινά δάση και μικτές περιοχές με αραιό δάσος και σαβάνα.
Τρέφεται κυρίως από φύλλα διάφορων δέντρων.
Ο τραγέλαφος είναι δραστήριο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Γνωρίστε τα θηλαστικά μας

Κογιότ


Καναδέζικος Λύγκας


Γκρίζος λύκος