Ευρωπαϊκός κάστορας

Ο ευρωπαϊκός κάστορας (Castor fiber) είναι τρωκτικό και ανοίκει στην οικογένεια “Καστορίδες”.
Έχει μήκος 80-100 cm, ύψος 30-40 cm και φτάνει τα 11 με 30 κιλά βάρος.
Ο κάστορας τρέφεται με υδρόβια φυτά, ρίζες, σπόρους και φύλα.
Οι κάστορες κόβουν δέντρα και κλαδιά σε ποτάμια για να κατασκευάσουν την φωλιά τους και έτσι παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των ποτάμιων οικοσυστημάτων αλλά και της ιχθυοπανίδας.

 

Οικολογία: Οι κάστορες ήταν κάποτε εξαιρετικά πολυπληθής σε όλη την Ευρώπη, κυνηγήθηκε όμως σχεδόν μέχρι εξαφάνισης λόγω του κυνηγιού για το δέρμα και το καστορέλαιο που διέθετε. Σήμερα έχει επανεισαχθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και της Ασίας.

Γνωρίστε τα θηλαστικά μας

Καναδέζικος Λύγκας


Φακόχοιρος


Αγριόχοιρος