Εικαστική Έκθεση – Αίθουσα Ασπροπάρης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μουσείο Μανιταριών

Εικαστική Έκθεση - Αίθουσα Ασπροπάρης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μουσείο Μανιταριών